• Kontakt os

Om kirken

Vi er …

Aarhus Bykirke er en menighed fuld af liv. Det gælder om søndagen, når vi samles til gudstjeneste i hjertet af Aarhus, og det gælder i løbet af ugen, når vi mødes i større eller mindre fællesskaber rundt om i private hjem eller i kirkens lokaler. Skønt vi er en sammensat flok med forskellige interesser og forskellig baggrund, er vi fælles om at være på vandring med Gud og modnes i afhængigheden af ham.

Hos os er det menigheden, der bærer kirken. Det betyder, at frivillige er involveret i alle forgreninger af kirkens liv – i gudstjenesten, i menighedsrådet, i klynger og celler og i mange andre sammenhænge. På den måde er menigheden i hele sin bredde med til at bevæge kirken og give den krop. Vi ønsker at være en menighed, som viser Guds kærlighed til mennesker i Aarhus, både ved at fortælle andre om Jesus og ved at møde vores medmennesker – særligt udsatte, fremmede og ensomme – med konkret omsorg.

Vi er ca. 400 voksne medlemmer af kirken, fortrinsvis i alderen 20-40 år. Hertil kommer ca. 110 børn (pr. marts 2018). Menigheden har dermed et ungt præg, samtidig med at vi gradvis får større aldersspredning.

Har du lyst til at møde os, så tag med til en gudstjeneste eller besøg en klynge i kirken. Du er også velkommen til at skrive en mail eller ringe til en af vores præster, til den øvrige stab eller til menighedsrådet, hvis du er nysgerrig efter at vide mere. Du kan finde kontaktoplysninger her.

Grundlag

Aarhus Bykirke er en valgmenighed inden for Den Danske Folkekirke med samme grundlag og bekendelse (jf. kirkens vedtægter). Vi er derfor underlagt tilsyn af provst og biskop som andre menigheder i Folkekirken. Vores præster er tilknyttet en åndelig vejleder, og som menighed er vi tilknyttet Indre Mission og tilsluttet ELNs Menighedsnetværk.

Historie

Valgmenigheden blev stiftet i september 2009 af en gruppe unge med baggrund i Indre Missions ungdoms- og menighedsarbejde ved Skt. Lukas Kirke ud fra visionen om en kirke, der er relevant for mennesker i Aarhus og samtidig hviler på et klassisk kristent grundlag med Bibelen som Guds ord.

Efter at have fejret gudstjeneste forskellige steder i Aarhus i de første år af kirkens levetid har vi siden december 2013 holdt til i lejede lokaler i missionshuset Eben Ezer på Frederiksbjerg.