Forelsk dig!

Forside Ressourcer Bloggen
Forelsk dig!
Søren Aalbæk Rønn

Søren Aalbæk Rønn

20. marts 2020

Stud. Theol. ved Menighedsfakultetet i Aarhus. Fritidsansat i Indre Missions Ungdom.

Født i 1989. Bor i Aarhus med sin kone Kristina Aalbæk og deres to børn.

Aarhus1

Når man betragter det samme i længere tid, begynder man at få øje på det, som man i første omgang overser. Og pludselig så jeg skriften på banneret på bygningen lige over for mig.

Uni1

Forelsk dig.

Med undertitlen: Det er derfor, du er her

Det var, som om Jesus udnyttede den sjældne situation, at jeg hverken hørte podcast, talte med nogen, læste i en bog eller så en serie. Lige der gav han mig visionen for mit liv – og for Aarhus Bykirke.

At forelske sig i Aarhus. Det er derfor, vi er her.

Men kan det passe? Der er jo så meget ugudelighed og dårligdom her i byen.

Det fik mig til at tænke på israelitterne i eksil i Babylon. Israelitterne er med vold fjernet fra deres hjemland, og skal nu bo i et fremmed land, hvor de ikke har hjemme. Parallellerne med vores situation i dag er mange, for vi er på sin vis også i eksil, og har jo hjemme hos Gud.

Vi bor også i en by og i et land, hvor vi er fremmede.

I Jeremias' Bogs 29. kapitel finder vi et brev fra Gud til israelitterne i eksil:

Jeremias' Bog 29,4-7

"Dette siger Hærskarers Herre, Israels Gud, til alle de landflygtige, som jeg har ført bort fra Jerusalem til Babylon: Byg huse og bo i dem, plant haver og spis frugten fra dem;  gift jer og få sønner og døtre, find koner til jeres sønner og gift jeres døtre bort, så de kan få sønner og døtre! Bliv flere derovre, ikke færre!  Stræb efter lykke og fremgang for den by, jeg førte jer bort til, og bed til Herren for den; går det den godt, går det også jer godt."

Kunne man ikke forestille sig, at israelitterne skulle sørge for at leve adskilt fra babylonsk kultur? At de skulle have kufferterne pakket, klar til at drage hjem?

Det er ikke tilfældet.

Gud siger: Engagér jer, slå jer ned, gør det til jeres hjem. Selvom det jo ikke er deres egentlige hjem. Det er en pointe med hele eksilet.

De skal stræbe for byens lykke og bede for byen. Ordet, der er oversat med lykke, er ordet shalom.

Shalom betyder, at alting er i balance, en fred ud over al forstand. Der var shalom i paradis, og der vil blive shalom igen, når Jesus kommer og gør alting nyt. Shalom rummer fred mellem mennesker, mellem mennesker og natur, mellem nationer, mellem Gud og mennesker. Shalom handler om økonomi, social retfærdighed, det fysiske og åndelige. Shalom er både helt jordnært og gennemført åndeligt.

Læg mærke til, at Gud siger til israelitterne, at det er Ham, der har ført dem til Babylon. Vi bor ikke bare tilfældigt i Aarhus, men er sat her af Gud. Det tror jeg på. Og her er vi ikke sat for at have nok i os selv, men for at leve for andre.

Jeg tror, at vi som Aarhus Bykirke skal forelske os i Aarhus – i aarhusianere. Vi skal ikke leve et liv isoleret fra kulturen, men vi skal tage del i og inspirere kulturen. Vi er sendt til at elske verden, til at tjene den.

Hvordan det ser ud for den enkelte af os, er vidt forskelligt. Det afhænger dels af bopæl, profession, civilstatus og meget andet. Men fælles for os er, at vi kan tjene og elske vores medmennesker helt konkret i den hverdag, som er vores. Vi kan hver især overveje, hvordan vi bidrager til mere shalom i vores nærmiljø. Ikke mindst ved forbøn og ved at leve som vidner om den eneste, der kan give os ægte lykke. Det kan kun lade sig gøre, hvis vi har ægte kærlighed til Aarhus og de mennesker, som bor her. Lad os bede Jesus om ved sin Helligånd at give os den kærlighed og nød for byen.

Stræb efter lykke og fremgang for Aarhus.

Det er derfor, du er her.

Bloggen skrives på skift af præster og andre skribenter tilknyttet Aarhus Bykirke. Det enkelte indlæg er udtryk for bloggerens egen holdning.