Vision og indsatsområder

Forside Om kirken
Vision og indsatsområder

Sammen på vej i livet med udsigt til himlen

I Aarhus Bykirke er vi sammen om at finde vores vej i livet med Jesus, som vi møder ham i Bibelen. Vi ønsker at være et levende og inkluderende fællesskab af autentiske og kærlige mennesker. Midt i vores utilstrækkelighed er vi kaldet til frimodigt at leve og virke til fornyelse af Aarhus og derigennem Danmark. Vi ønsker, at dette må ske ved Helligåndens hjælp - blandt andet gennem forkyndelse af det frisættende evangelium ved at fortælle andre i vores hverdag om Jesus og hjælpe samfundets udsatte og derved give mennesker nyt liv og udsigt til Himlen.

Visionen "Sammen på vej i livet med udsigt til himlen" udfoldes særligt gennem fire indsatsområder:

  1. Menighedsfællesskab: Vi vil skabe et inkluderende og omfavnende menighedsfællesskab med en sund frivillighedskultur, ansvar for hinanden og trofasthed.

  2. Giv det videre: Vi vil frimodigt dele troen på Jesus med andre gennem ord og handling og være et inviterende fællesskab.

  3. Medvandring: Vi vil styrke medvandring i menigheden, så alle har nogen at følges med.

  4. Børn i alle aldre og deres familier: Vi vil være en kirke med relevante fællesskaber og initiativer for forældre og børn i alle aldre for sammen at vokse i menneskelig og åndelig modenhed.

I forbindelse med lanceringen af vision og indsatsområder i efteråret 2017 blev der udarbejdet et hæfte med uddybende beskrivelse samt et studiemateriale med afsæt i visionen. Begge dele kan downloades herunder: