Vision og indsatsområder

Forside Om kirken
Vision og indsatsområder

Sammen på vej i livet med udsigt til himlen

I Aarhus Bykirke er vi sammen om at finde vores vej i livet med Jesus, som vi møder ham i Bibelen. Vi ønsker at være et levende og inkluderende fællesskab af autentiske og kærlige mennesker. Midt i vores utilstrækkelighed er vi kaldet til frimodigt at leve og virke til fornyelse af Aarhus og derigennem Danmark. Vi ønsker, at dette må ske ved Helligåndens hjælp - blandt andet gennem forkyndelse af det frisættende evangelium ved at fortælle andre i vores hverdag om Jesus og hjælpe samfundets udsatte og derved give mennesker nyt liv og udsigt til Himlen.

Aarhus Bykirkes vision og værdier konkretiseres i et dobbelt fokus, Menighedsfællesskab og Kirke i byen, med tilhørende indsatsområder.

Menighedsfællesskab
Et inkluderende og omfavnende menighedsfællesskab med en sund medlemskultur, hvor vi er sammen på vej med trofasthed og ansvar for hinanden.

Indsatsområder
Vi vil sammen arbejde på at ...
● … enhver i kirken må opleve sig set og mødt.
● … skabe hjemfølelse i kirken.
● … danne fællesskaber for alle, uanset alder, interesse og livssituation.
● … give det største til de mindste.
● … optimere menighedens sans for at involvere sig socialt.
● … fremme det personlige engagement.


Kirke i byen
En kirke i byens pulserende virkelighed, som brænder for at lade mennesker komme i berøring med det evige.

Indsatsområder
Vi vil sammen arbejde på at ...
● … udruste hinanden til et missionalt liv i hverdagen.
● … skabe rammer for fællesskab om mission og diakoni.
● … give hinanden lyst til og mulighed for at invitere mennesker med i vores fællesskaber og ind i menigheden.
● … elske Aarhus i konkret handling.
● … flere mennesker møder Jesus.