Vision og indsatsområder

Forside Om kirken
Vision og indsatsområder

Værdier

I kirken vil vi fortsat udleve vores tre værdier:

  • Slappe af… i relationen med Gud og i menigheden

  • Holde fast… i Guds løfter og i hinanden

  • Elske… Gud og mennesker

Vision

Kirke ud i byen. Byen ind i kirken

Det betyder visionen

Kirke ud i byen

Aarhus Bykirke er en del af Aarhus, og vi ønsker at engagere os i byen med vores tid, vores nærvær, vores forbøn og vores ressourcer - til gavn og glæde for enkeltpersoner og grupper af mennesker. 

Det vil vi gøre som samlet kirke, som mindre fællesskaber og hver især, der hvor vi er i byen i hverdagen. Vi vil gøre det i samarbejde med relevante partnere: Organisationer, foreninger og offentlige aktører.

Vi møder byen med evangeliet, en hjælpende hånd og et kærligt sind.

 

Byen ind i kirken

Vi vil være en inviterende kirke med en lav dørtærskel, så mennesker i byen får lyst til at besøge os.

Vi ønsker, at mennesker må opleve kirken som et hjem, hvor de bliver set og mødt - uanset deres forhold til tro.

Vores kirke skal være ramme om, at mennesker må komme til tro på Jesus og blive opmuntret til at leve sammen med ham.

 

Indsatsområder

Diakoni

Vi drømmer om, at mennesker i Aarhus må opleve gavn og glæde gennem vores diakonale engagement.

Vi drømmer om, at kirkens medlemmer har en mentalitet, hvor det er naturligt at engagere sig i andre mennesker og hjælpe efter evne og behov.

Konkret tiltag:

  • Efter sommerferien ønsker vi at opstarte et diakonalt projekt med en gruppe i kirken

 

Aktiviteter og fællesskaber for ikke-kirkevante

Vi drømmer om, at der i Bykirken kan være en mentalitet, hvor det er nemt og naturligt at invitere sine ikke-kirkevante venner med til alle kirkens aktiviteter.

Vi ønsker at facilitere aktiviteter, som gør det nemt at invitere ind i kirken.

Konkrete tiltag:

  • At genstarte Alpha eller lave et lignende kristendomsforløb
  • At have et opfølgende tilbud, f.eks. en bibelstudiegruppe til mennesker, som er søgende eller nye i troen. 
  • At deltage og lave arrangementer til forskellige ting i byen
Vision Plakat Liggende