Persondatapolitik

Forside Om kirken
Persondatapolitik

Aarhus Bykirke behandler personoplysninger i overensstemmelse med EU’s Persondataforordning. Det betyder, at vi kun indsamler, registrerer, videregiver eller på anden måde behandler personoplysninger, hvis der er et klart, sagligt formål med behandlingen. Desuden behandler vi ikke flere personoplysninger, end det er nødvendigt.

Afhængig af din relation til os, eksempelvis som medlem, bidragyder, frivillig eller samarbejdspartner, indsamler og behandler vi forskellige personoplysninger. Det kan være almindelige personoplysninger som navn, adresse, e-mailadresse og mobilnummer, men også oplysninger om CPR-nummer, hvis det er påkrævet, fx for at kunne indberette økonomiske bidrag til SKAT. Formålet med at behandle de forskellige oplysninger er at kunne administrere vores relation til dig på bedste måde og efter gældende lovgivning.

Når vi behandler personoplysninger, sker det med grundlag enten i selve Persondataforordningen eller i supplerende dansk lovgivning.

Som registreret har du en række rettigheder, som du kan gøre gældende over for os.

  • Indsigtsret: Du har ret til at få indsigt i samtlige de oplysninger, vi behandler om dig.
  • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få dine oplysninger korrigeret, blokeret eller slettet.
  • Ret til begrænsning af behandling: Du har under særlige omstændigheder ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger.
  • Ret til dataportabilitet: Du har ret til at modtage de oplysninger, vi behandler om dig, i et almindeligt anvendt format.
  • Indsigelsesret: Du har i særlige tilfælde ret til at bede os om ikke at behandle dine oplysninger.
  • Ret til tilbagekaldelse af samtykke: Hvis behandlingen af dine oplysninger er baseret på et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

Persondatapolitikken kan findes i fuld tekst her.