Konfirmation

Konfirmation

Konfirmation foregår almindeligvis ved 7. klassetrin. Ønsker du/I, at den unge skal konfirmeres i Aarhus Bykirke, kontaktes en af valgmenighedspræsterne, hvorefter forberedelsesforløb og dato aftales.

Ønsker du som voksen at blive konfirmeret for at bekræfte din tro offentligt, tager du også kontakt til en af valgmenighedspræsterne for at aftale nærmere.