Dåb

Forældre, som ønsker at få deres barn døbt, eller voksne, som ønsker dåb, kan henvende sig til en af kirkens præster for at aftale dato for den kirkelige handling og for samtalen forud. Man henvender sig til den præst, som har gudstjenesten den pågældende søndag (se kalenderoversigten).

Dåb er mulig ved formiddagsgudstjenesterne. Hvis man ønsker om eftermiddagen, aftales det med præsten, som er ansvarlig for gudstjenesten.

Ved dåb af større børn og voksne vil man normalt modtage dåbsundervisning forud for dåben.

Bemærk: Vi er i den velsignede situation, at der hele tiden kommer flere til vores kirke. Både gæster og nyfødte. Af den grund vil vi i foråret 2020 stræbe efter at fordele dåbshandlingerne, så der højst er én dåb pr. gudstjeneste. Det kan være med til at sikre bedre plads i kirkerummet, og vi håber, at I dåbsforældre vil være fleksible og med til at få det til at lykkes ved at have flere datoer og måske også en gang imellem en eftermiddagsgudstjeneste i spil.