Dåb

Forældre, som ønsker at få deres barn døbt, eller voksne, som ønsker dåb, kan henvende sig til en af kirkens præster for at aftale dato for den kirkelige handling og for samtalen forud. Man henvender sig til den præst, som har gudstjenesten den pågældende søndag (se kalenderoversigten).

Ved dåb af større børn og voksne vil man normalt modtage dåbsundervisning forud for dåben.

Hvis man ønsker at holde dåbsfest i kirkens lokaler, så er det kun muligt de dage hvor der ikke er en efterfølgende gudstjeneste.