Bryllup

Man kan blive viet eller kirkelig velsignet ved én af Aarhus Bykirkes præster, hvis mindst en af jer er medlem af Aarhus Bykirke.

Kontakt dén af kirkens præster, som I ønsker skal forestå vielsen for at aftale nærmere vedrørende dato for den kirkelige handling og for samtalen forud. Hvis I ønsker at blive viet i kirkens lokaler, men selv finder en præst til at forestå vielsen, skal I kontakte en af valgmenighedspræsterne for at få dette godkendt.

Ønskes lokaleleje til vielse og/eller reception, sendes en forespørgsel til kontakt@aarhusbykirke.dk. Booking af lokaler kan kun ske efter aftale. Læs mere om de praktiske ting ifm. booking af lokaler her.

Udover at leje kirkens lokaler og blive viet hér har man som medlem af en valgmenighed ret til at få stillet sin bopælssognekirke til rådighed – forudsat at den er ledig – eller eventuelt i en anden sognekirke, hvis der er en særlig tilknytning hertil. Man har selv ansvar for at kontakte den pågældende kirkes kontor og aftale nærmere.