Begravelse og bisættelse

Forside Om kirken Kirkelige handlinger
Begravelse og bisættelse

Begravelse og bisættelse

Ved dødsfald kontaktes en af valgmenighedens præster af de pårørende for at aftale tidspunkt for begravelsen/bisættelsen samt tidspunkt for samtale med de efterladte forud for den kirkelige handling.

Vi anbefaler, at der tages kontakt til et bedemandsfirma til håndtering af de mange praktiske gøremål i forbindelse med et dødsfald.

Valgmenighedsmedlemmer har ret til at blive begravet fra kirken og på kirkegården i det sogn, hvor de bor – eller på de store kirkegårde i byen (Nordre og Vestre Kirkegårde). Ønsker man, at begravelsen/bisættelsen skal foregå ved en anden kirke end ens bopælssognekirke, kan det muligvis ske, hvis der er en tilknytning og stedets sognepræst giver tilladelse. Den kirkelige handling kan af praktiske årsager ikke foregå i Aarhus Bykirkes kirkesal i Brammersgade.

Vær opmærksom på, at i forbindelse med begravelse/bisættelse vil der for medlemmer i Aarhus Bykirke være en dækket udgift og en egenbetaling. Såfremt man ikke er direkte medlem af folkekirken (sognekirketilhørsforhold), er der en udgift for erhvervelse af kisteplads og kastning af gravplads. For medlemmer dækkes denne udgift af kirkens kasse.

Herudover er der en udgift forbundet med køb af gravsted, eksempelvis for x-antal år. Denne udgift afholdes ved egenbetaling. Beløbet kan variere fra sogn til sogn og er også afhængig af begravelsesform, mens der på en kommunal kirkegård ikke er prisforskel i forhold til medlemmer af folkekirken. Man kan eventuelt i forsikringssammenhæng tage højde for de øgede udgifter til begravelse og få dækket udgiften ad denne vej.


Har du yderligere spørgsmål vedrørende de kirkelige handlinger, er du velkommen til at kontakte en af kirkens præster.