Gudstjeneste

Forside Om kirken
Gudstjeneste

Gudstjeneste i Aarhus Bykirke

Gudstjenesterne udgør et samlende punkt for menigheden i Aarhus Bykirke. Her er Guds ord, dåben og nadveren i centrum. I fællesskab retter vi blikket mod Jesus som vores Frelser, Herre og Konge. Vi tilbeder og lovsynger ham – og åbner os for, hvad han har at sige og give.

I gudstjenesten ønsker vi mest af alt at stå i den modtagende position og hvile i troen på, at vi er børn af vores himmelske Far for Jesu Kristi skyld. Med gudstjenesten styrkes, opmuntres og udrustes vi til at tjene hinanden i menigheden og vores medmennesker i hverdagen, forvalte liv og ressourcer til Guds ære og være sendt til andre med budskabet om Jesus.

Hver gudstjeneste er baseret på et tema ud fra den bibeltekst, der danner baggrund for prædikenen (som regel fra kirkeårets tekstrække). Vi ønsker at skabe en rød tråd i gudstjenesten, hvor dens forskellige dele fremstår skarpt og enkelt. Vi søger en liturgisk genkendelighed, som man kan opleve den i folkekirkens sognemenigheder, ud fra bl.a. kirkens tradition, kirkeåret, salmeskatten m.v., men samtidig i et nutidigt udtryk f.eks. stilistisk, musikalsk og visuelt.

De fleste søndage afholder vi gudstjenester kl. 10:00 og kl. 12:30. Formiddagsgudstjenesten kl. 10:00 er oftest med børne- og juniorkirke. Nogle søndage i løbet af året erstattes den almindelige formiddagsgudstjeneste med en familiegudstjeneste, med et indhold rettet særligt mod børnefamilier.

Eftermiddagsgudstjenesten kl. 12:30 har en lidt løsere form end formiddagsgudstjenesten, ligesom både sangene og indholdet kan være lidt anderledes. Én søndag i måneden erstattes 12:30-gudstjenesten af en kortere aftengudstjeneste, kl. 19:30.  

Gudstjeneste for børnene

Hver formiddagsgudstjeneste inviterer vi alle børn med til børne- eller juniorkirke. Umiddelbart inden prædikenen samles børnene omkring vores ledere og følges med dem ud af kirkesalen, mens hele menigheden synger “Kom og lad os følges til børnekirke”.

Vi har tre børnespor: Lillefrø for børn i alderen 1,5 år til 4 år, Storefrø for aldergruppen 5 år til 2. klasse samt Juniorkirke for børn fra 3. - 6. klasse. Grupperne har hvert deres mødested i kirken, hvor der er sang, fortælling og aktiviteter på programmet, mens de voksne lytter til prædikenen.

Plads til at mødes socialt

Udvalgte søndage er der kirkefrokost, oftest mellem en formiddags - og eftermiddagsgudstjeneste. Se hvornår der er kirkefrokost i kalenderen her på hjemmesiden og mød andre og ta’ del i fællesskabet med hinanden i menigheden.

Før og efter søndagens gudstjenester er der kirkekaffe/café. Her er der en hyggelig mulighed for at lære andre at kende og hænge ud efter gudstjenesten. Der vil være kaffe, småkager og godt selskab! Forlæng din søndag i kirken – og få det optimale ud af dagen.

Livestreaming af gudstjeneste

Hvis du vil have en endnu bedre fornemmelse af, hvordan en gudstjeneste i Aarhus Bykirke forløber, kan du klikke dig ind på vores Facebookside og se tidligere prædikener her.

Gudstjenesten bliver også livestreamet på Facebook om søndagen kl. 10 (med undtagelse af søndage, hvor der i stedet for den almindelige formiddagsgudstjeneste afholdes familiegudstjeneste).