Årsmødet

Forside Om kirken
Årsmødet

Årsmødet

Hvert forår samles hele menigheden til årsmøde. Det er dagen, hvor vi ser tilbage på kirkens liv det forgangne år og får fælles blik for den fremtidige retning, ikke mindst gennem fremlæggelsen og drøftelsen af årsberetninger, regnskab og budget. Desuden er det på Årsmødet, at menighedsrådet vælges.

Læs mere om årsmødet i kirkens vedtægter.