Om kirken

Forside
Om kirken

Aarhus Bykirke er en menighed fuld af liv. Det gælder om søndagen, når vi samles til gudstjeneste i hjertet af Aarhus, og det gælder i løbet af ugen, når vi mødes i mindre fællesskaber rundt om i private hjem eller i kirkens lokaler. Skønt vi er en sammensat flok med forskellige interesser og forskellig baggrund, er vi fælles om at være på vandring med Gud og modnes i afhængigheden af ham.

Vi er ca. 420 voksne medlemmer af kirken, fortrinsvis i alderen 20-45 år. Hertil kommer ca. 130 børn. Menigheden har dermed et ungt præg, samtidig med at vi gradvis får større aldersspredning.

Har du lyst til at møde os, så tag med til en gudstjeneste eller besøg en klynge i kirken. Du er også velkommen til at skrive en mail eller ringe til en af vores præster, til den øvrige stab eller til menighedsrådet, hvis du er nysgerrig efter at vide mere. Du kan finde kontaktoplysninger her.