LÆNGSEL

Længsel: Vi ønsker at være et åbent og ærligt fællesskab, hvor der er plads til alle. Det er et mål i sig selv, at vi tager godt imod hinanden og er nysgerrige på hinanden. Klyngens medlemmer skiftes til at stå for klyngeaftenernes indhold, fordi vi ønsker, at der er variation i indholdet hvor alle klyngens medlemmer kan komme med det, der er vigtigt for dem i deres vandring med Gud.

“Herre, at se dig er min længsel og bøn, himmelske konge, vidunderlig skøn! Vær du mit hjertes kæreste skat, lyset, som stråler ved dag og ved nat”

Tidspunkt: Kl. 19, hver anden mandag (ulige uger)
Lokation: Bykirken
Størrelse: 20-25
Kontakt:

Asbjørn Jørgensen: asbjoern0711@gmail.com

Ruben Tambjerg Hoffmann: rubentambjerg@gmail.com