I Gro mødes vi hjemme hos hinanden hver tirsdag kl. 18, hvor vi spiser aftensmad sammen. Det gør vi for at have god tid til at snakke sammen og følge med i hinandens hverdag. Efterfølgende begynder aftenens program. Det kan være:

  • Besøg af en forkynder

  • Åben dialog om et konkret emne

  • Celleaften

  • Deleaften med plads til at tale om de dybereliggende ting

  • Sociale aftener fyldt med hygge

  • "Alternative" aftener (hvor det er op til aftenens leder at bestemme, hvad der skal ske)

Vi skiftes alle til at stå for en aften to og to. På den måde har vi stor diversitet, samtidig med at man kan være med til at sætte sit eget præg på aftenerne.

Vi kalder os Gro, fordi vi ønsker at gro i troen på Jesus og gro i fællesskabet i klyngen såvel som i kirken. Vi er en åben klynge, hvorfor vi også håber, at alle vil føle sig velkomne i klyngen, så vi sammen kan gro!

Vi har en klyngeweekend i sommerhus hvert semester for at have mere tid til hinanden, socialt og åndeligt.

Aldersspændet er lige nu 24-28 år plus to babyer, fordelt på 13 personer. Men alle er meget velkomne, uanset alder, uddannelse, tro og livssituation.

Har du spørgsmål, må du endelig sende en mail.

Vi glæder os til at lære dig at kende.

Tidspunkt: Tirsdag kl. 18
Lokation: Private hjem
Størrelse: 10
Kontakt:

Jakob Medom Jensen
jakobmedom.j@gmail.com