Børne- og juniorkirke

Forside Fællesskaber Børn og familier
Børne- og juniorkirke

Til formiddagsgudstjenesterne inviterer vi hver gang alle børn til at være med til børne- og juniorkirke under prædikenen. Her synger vi, hører fortællinger fra Bibelen og laver forskellige aktiviteter.

Vores børnekirke er opdelt i to grupper: Lillefrø for børn fra 1,5 - 4 år og Storefrø for børn fra 5 år til 2. klasse.

Vores juniorkirke er for børn fra 3. - 6. klasse

For de allermindste er der et småbørnsrum med højtaler bagerst i kirkesalen.

Indmeld dit barn i Aarhus Bykirkes Børnekirke
Vores børnekirke er registreret som en børneklub under Danmarks Folkekirkelige søndagsskoler (DFS). DFS modtager 1.000 kr. i fondsmidler pr. barn fra DUF, som bliver brugt til at drive søndagsskoler over hele landet. Derudover søger vi også fondsmidler til større aktiviteter i kirken. Vi ser gerne at alle børn, i alle aldre er betalende medlem af børnekirken. Det koster 75. kr om året og skal fornyes årligt. 
Tilmeld/forny dit barn her 
(vælg: Tilmelding med kontingent)

Vil du være frivillig?
Der mangler flere frivillige ledere, så hvis du har lyst til at være leder i børne- eller juniorkirken, eller bare vil høre mere, så kontakt en af teamlederne (se deres kontaktoplysninger i boksen til højre).

Tidspunkt: Hver søndag formiddag
Lokation: Aarhus Bykirke
Kontakt:

Teamleder for hele børne-/juniorkirken - Marie Bodilsenbornekirke@aarhusbykirke.dk

Marie Nymann - teamleder for Lillefrø/De små (1,5 - 4 år)
marie.nymann@hotmail.com 

Elisabeth Søndergaard Erbs - teamleder for Storefrø/Mellemgruppen (5 år - 2. klasse)
elisabethsh@hotmail.com 

Louise Saugbjerg Jensen - teamleder for Juniorkirken (3. - 6. klasse)
louisesaugbjerg@gmail.com