Aarhus Bykirkes Unge

Forside Fællesskaber
Aarhus Bykirkes Unge

Aarhus Bykirkes Unge (AABKU) er en forening, der har til formål at facilitere, at unge i Aarhus kan mødes og skabe fællesskab om aktiviteter af forskellig karakterer. Det kan både være tiltag i Aarhus Bykirkes lokaler eller aktiviteter andre steder i byen.

Foruden at være tilknyttet Aarhus Bykirke er AABKU en lokalforening under Israelsmissionens Unge og arbejder således med på visionen om at engagere og forankre unge i Guds store, mangfoldige og globale mission.

Hvis du gerne vil bakke op om foreningen og være med til at præge, hvad der sker, kan du melde dig ind via formularen herunder. Det koster kun 75 kr. at være med.

AABKU's bestyrelse kan kontaktes på aabku@aarhusbykirke.dk.

 

Der indkaldes til generalforsamling 13. marts 2024 kl. 16.30 i Aarhus Bykirke. (Varighed max 1 time) 

 

Dagsorden for generalforsamlingen:

  1. Valg af stemmetællere (Kan udelades, hvis der er under 10 personer til stede)
  2. Valg af dirigent
  3. Valg af referent
  4. Formandens beretning
  5. Regnskabsaflæggelse
  6. Valg af revisor
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Godkendelse af kontingent
  9. Valg til bestyrelsen
  10. Eventuelt

Da AaBKU er en forening under Aarhus Kommune, er der et krav om at AaBKU gemmer medlemslister i 5 år + indeværende år.