Daglig leder i Aarhus Bykirke

Forside Om kirken
Daglig leder i Aarhus Bykirke

Daglig leder i Aarhus Bykirke

 

Drømmer du om et job, hvor du kan gøre en stor forskel for mange mennesker og med høj grad af autonomi? Brænder du for ledelse og udvikling af mennesker og at bygge relationer, er du måske den nye daglige leder i valgmenigheden Aarhus Bykirke.

Som daglig leder vil du i samarbejde med vores to præster udgøre den lønnede stab, som sammen med en lang række frivillige driver kirkens liv. Du leder stabsmøderne og har i samarbejde med præsterne det overordnede ansvar for, at prioriteringer af tid og penge understøtter kirkens vision, indsatsområder og øvrige centrale aktiviteter. 

Du vil få det overordnede ansvar for at drive og udvikle det frivillige liv i kirken. Du skal derfor være drevet af et ønske om at se mennesker vokse i menneskelig og åndelig modenhed og at tænke det ind i din ledelse af de frivillige.

Det sker gennem tæt kontakt med de frivillige i hverdagen og ikke mindst om søndagen til vores 2 gudstjenester, hvor du har mulighed for at skabe og pleje relationer.
Dit primære fokus vil være på de mange ledere af aktiviteter og fællesskabsgrupper, som du coacher og udvikler i deres opgave, bl.a. til ledersamlinger, som du vil være ansvarlig for at planlægge og afholde.
Samtidigt har du det store overblik over vores mere end 30 forskellige teams og arbejdsområder. Overblikket hjælper dig bl.a. med at sikre trivsel og motivation hos de frivillige og en velfungerende pipeline af nye frivillige, som du kan være med til at matche med de områder, hvor der er brug for frivillige.

Du vil indgå i tæt samarbejde med menighedsrådet, som du refererer til. Du deltager i de månedlige menighedsrådsmøder og vil være primært ansvarlig for, at beslutninger truffet i menighedsrådet bliver implementeret i praksis. Du vil også deltage i forberedelse af menighedsrådsmøder og udarbejde beslutningsoplæg til menighedsrådet.

Endelig vil du også få det overordnede ansvar for kommunikation, logistik og administration i kirken. I praksis udføres de fleste af opgaverne af frivillige, hvor du er ansvarlig for at definere rammer og målsætninger for arbejdet og deltager efter behov i udførelsen af opgaverne.

Vi har også en drøm om, at vi på sigt kan være med til at bringe gode erfaringer fra dit arbejde i Aarhus Bykirke ud til andre kirker i Danmark. Derigennem håber vi at kunne være med til at styrke ledelse og udvikling af frivillige og ledelse generelt i det danske kirkeliv.

Da stillingen er nyoprettet, vil du få stor indflydelse på, hvordan rollen i praksis skal udfolde sig. Afhængigt af dine kompetencer og interesser, vil det både før og efter tiltrædelsen være muligt at justere på jobindholdet.

Som person er du

 • Udadvendt og dygtig til at skabe relationer
 • Ydmyg og nysgerrig på andres forslag og behov
 • Dygtig til at vurdere hvornår du selv skal udføre en opgave eller uddelegere
 • Komfortabel med at træffe svære beslutninger, der ikke gør alle tilfredse
 • Bevidst om værdien af at opbygge og vedligeholde velfungerende processer og systemer
 • Er udpræget initiativrig med en “can-do” attitude

Du har erfaring med

 • Ledelse af lønnede medarbejdere eller frivillige og frivillige ledere
 • En kirkeligt funderet organisation med mange frivillige, enten som medarbejder eller frivillig
 • At arbejde strategisk og at implementere strategierne for og med mange interessenter
 • Både at arbejde selvstændigt og i teams - og ved, at du kan trives med begge arbejdsformer

Vi tilbyder

 • Et job med masser af mening og et formål med livsforvandlende perspektiver
 • 200 super-engagerede frivillige, der ser frem til samarbejdet med dig
 • Høj grad af mulighed for at præge stillingens indhold og udførelse
 • Mulighed for sparring og netværk med andre i samme rolle i andre kirker
 • En kirke med ambitioner om mere

Om os

Aarhus Bykirke er en veletableret, men ung menighed, som tæller 440 voksne medlemmer, fortrinsvis i alderen 20-50 år, og 120 børn. Vores formål er at kalde til personlig tro og efterfølgelse af Jesus Kristus og til ansvarligt medlemskab af kirken.

Søndagens gudstjenester, vores mindre fællesskaber og vores frivillige teams er centrale elementer i kirkens liv. Vi holder til i lejede lokaler i missionshuset Eben Ezer på Frederiksbjerg. Du kan læse mere om os på her på hjemmesiden.

Ansøgning og tiltrædelse

Ansøgning, CV og andre relevante dokumenter sendes til formand@aarhusbykirke.dk Forventet tiltrædelse er d. 1. oktober.
Vi afholder løbende samtaler, og forbeholder os ret til at tage stillingsopslaget ned, hvis vi finder den rette kandidat før tid. Så send gerne din ansøgning med det samme.

Yderligere oplysning fås hos menighedsrådsformand Esben Aabenhus (3028 3026) eller personaleansvarlig Christoffer Sander (2226 6724).