Nye tidspunkter for eftermiddagsgudstjenesterne

Forside Nyheder
Nye tidspunkter for eftermiddagsgudstjenesterne
Ditte Clausen

Ditte Clausen

14. december 2021

nYE TIDSPUNKTER FOR EFTERMIDDAGSGUDSTJENESTERNE

Vi har den sidste måneds tid overvejet og undersøgt mulighederne for at ændre gudstjenestetidspunktet om eftermiddagen.

Vi har nu besluttet at eftermiddagsgudstjenestetidspunktet bliver ændret til at være kl. 12:30, i stedet for kl. 16:00, som det er nu. Dette vil ske i en prøveperiode fra og med februar 2022 og frem til og med juli 2022.

For variationens skyld og for at imødekomme dem, der ofte har weekendarbejde, eller er taget ud af byen, vil vi i den halvårlige forsøgsperiode afholde en aftengudstjeneste den sidste søndag i måneden, i stedet for om eftermiddagen.

Vi gør det, fordi vi ønsker følgende fordele ved at afholde gudstjenester kl. 10:00 og 12.30:

  • Brug af færre frivillige ressourcer
  • Kortere dag for mange frivillige
  • Mulighed for kirkefrokost og menighedsfællesskab mellem gudstjenesterne
  • Mere blandet aldersmæssig deltagelse
  • Mulighed for dåb til begge gudstjenester

Som altid, er man velkommen til at kontakte staben, hvis man har spørgsmål, kommentarer eller idéer til afholdelsen af vores gudstjenester.

// Staben i Aarhus Bykirke