Indkaldelse til årsmøde 2021

Forside Nyheder
Indkaldelse til årsmøde 2021
Ditte Clausen

Ditte Clausen

10. marts 2021

Velkommen til årsmøde 2021


Kære menighed
Vi indkalder hermed til årsmøde søndag den 18. april kl. 12. Vi foretrækker helt sikkert, at vi kan mødes fysisk i Ebenezer, men hvis det ikke kan lade sig gøre pga. Corona restriktioner, mødes vi virtuelt.

Som du kan se af dagsordenen er der ledige pladser i menighedsrådet. Overvej derfor om du selv eller en, du kender fra menigheden, skal stille op til menighedsrådet.

Det kan også være, at du har et forslag, som du gerne vil have drøftet til årsmødet.

Dagsorden:
1. Velkomst og indledning
2. Valg af dirigent og sekretær
3. Årsberetninger
    a. Formanden
    b. Præster
4. Økonomi
    a. Godkendelse af årsregnskab 2020
    b. Fastlæggelse af medlemskontingent 2022
5. Valg
    a. Valg til menighedsråd
    På valg til menighedsråd er:
      - Lisbeth Plougmann: genopstiller ikke
      - Nicolai Langkildehus Jensen: genopstiller ikke
      - Jens Marthin Thuehøj Pedersen: genopstiller
    b. Valg af suppleanter
    c. Valg af revisor
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal indleveres skriftligt til formanden senest to uger før årsmødet.

//Menighedsrådet i Aarhus Bykirke