Aarhus Bykirkes Unge indkalder til generalforsamling, 20. marts

Forside Nyheder
Aarhus Bykirkes Unge indkalder til generalforsamling, 20. marts
Ditte Marie Clausen Bang

Ditte Marie Clausen Bang

6. marts 2023

AARHUS BYKIRKES UNGE INDKALDER TIL GENERALFORSAMLING

Aarhus Bykirkes Unge er en forening, der er med til at gøre både Alpha, Sport i Bykirken, koncerter og sociale tiltag i kirken mulige. Du kan være med til at støtte dette arbejde ved at deltage i generalforsamlingen - og hvis du ikke allerede er det, kan du også nå at blive medlem inden da (læs hvordan nederst).

Generalforsamling mandag den 20. marts kl. 17

Dagsorden for generalforsamlingen:

  1. Valg af stemmetællere (Kan udelades, hvis der er under 10 personer til stede)
  2. Valg af dirigent
  3. Valg af referent
  4. Formandens beretning
  5. Regnskabsaflæggelse
  6. Valg af revisor
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Godkendelse af kontingent
  9. Valg til bestyrelsen
  10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet skal sendes til formand Simon Sejer Pedersen på: aabku@aarhusbykirke.dk senest 7 dage før generalforsamlingen (dvs. senest mandag den 13. marts)

Sådan bliver du medlem

Hvis du gerne vil bakke op om AABKU og være med til at præge, hvad der sker, kan du melde dig ind her. Det tager ikke mere end 2 minutter at melde sig ind og det koster kun 75 kr. om året. Via linket kan du også læse mere om Aarhus Bykirkes Unge.