Kharis

Kharis er en klynge i Aarhus Bykirke, som frem for alt ønsker at have Jesus i centrum.

Vi ønsker, at Kharis er et sted, hvor vi kan være sammen med Gud, og hvor vi kan vandre med hinanden i vores liv og tro. Kharis er græsk og kan betyde ”nåde”, ”velsignelse”, ”herlighed”, ”gave”, og det er Guds Kharis, som netop skal bære os i vores hverdag.

Vi er forskellige som mennesker og er sammen med Gud på forskellige måder, og det ønsker vi at favne. Derfor skal vi være sammen med Gud på mange måder bl.a. gennem bøn, forkyndelse, snak, lovsang mm., da vi tror på, at Gud snakker til os på forskellige måder!

Vi mener, at det er vigtigt, at man ikke bare kommer til klynge og så tager hjem upåvirket. Aftenerne skal give os noget, og vi ønsker, at alle som kommer bliver udfordret eller støttet der, hvor de er i deres liv. Som klynge er det også vigtigt for os at bakke op om kirkens arrangementer og være en del af kirken.

Tjek vores program ud på vores facebookgruppe: “Kharis – Klynge i Aarhus Bykirke”

Du er mere end velkommen til at komme forbi og være med!

Klyngeledelse
Thomas Toft Pedersen
Anders Dynes Kristensen

Tidspunkt: Hveranden mandag, lige uger, kl. 19
Lokation: Aarhus Bykirke
Størrelse: 20
Kontakt:

Thomas Toft Pedersen
Mail: thomas_t_p_92@hotmail.com
Facebookgruppe: Kharis – Klynge i Aarhus Bykirke