• Kontakt os

Udrustning

I livet har vi brug for at blive udrustet, så vi ikke går i stå eller blæses omkuld af de udfordringer, vi møder. Samfundet ønsker at udruste ved at give uddannelse, trygge familier, få os til at leve sundt osv. Det er en god udrustning, men hvor finder du din åndelige udrustning?

”Udrustning” er et undervisningstilbud i Aarhus Bykirke, hvor vi ønsker at skabe rum for, at Gud kan udruste os til et liv med sig. Det gør vi ved at tilbyde undervisning i:
–       enkelte bibelske skrifter eller emner
–       temaer der vedrører kristenlivet, og de udfordringer vi møder i vores hverdag
–       den kristne tros indhold, betydning og konsekvenser

Målet med dette tilbud er ikke blot, at vi skal opnå større viden og kundskab om bestemte skrifter og emner, men at denne viden og kundskab må transformeres til et større personligt kendskab til Gud, og hvad han har gjort for dig og ønsker at gøre i dig og virke gennem dig.