• Kontakt os

Udfordret af min egen magelighed …

Kirkens økonomi har gennem den senere tid fyldt for både menighedsråd, stab og menige medlemmer. Nu får den også lidt spalteplads her på bloggen og man fristes til, i anledningen af Benny Andersens død tilbage i august, vores folkekære pianist og digter, at citere ham for følgende: ”I mange år tog jeg sorgerne på forskud, men det har jeg nu aldrig haft glæde af.” Vi vil heller ikke tage sorgerne på forskud, men i stedet handle på de signaler vi kan aflæse allerede. Og det er mit indtryk, at vi er godt på vej.

Måske vores største udfordring som kristne

Hvad er så mit ærinde med den her blog? Jo, jeg vil gerne adressere, hvad jeg tror er vores største udfordring som kristne; at give af vores penge. Glem for en stund alt der handler om kristen køns- og seksualetik og deslige. Vores måske største udfordring er vores egen magelighed.
ddDet kan være så ubegribeligt svært at give af sine penge, når nogen beder om dem. Især når man gerne vil indrette sig og se ud som tiden kræver. Eller på anden måde pleje sine egne behov. Nuvel, jeg er sikker på, at mange i Aarhus Bykirke tager deres givertjeneste seriøst.
ddMen hvorfor kan det alligevel være svært? Først og fremmest på grund af løgn nummer et: det er vores penge. I sig selv er det kontroversielt at mene det i dag, men bibelens beretning viser os, at vi siden Adam og Eva har lagt beslag på det, som vi mener er ”vores.” Paulus minder os – for eksempel – om, at mennesket efter syndefaldet begyndte at dyrke og tjene skabningen i stedet for skaberen (Rom 1,25). Flere gange er det også noget Gud prøver at kommunikere til os; f.eks. i 5 Mos 8,18a: ”Husk på Herren din Gud; det er ham, der giver dig kraft til at skabe rigdom.” Så når vi betragter pengene på bankkontoen for vores, så svarer det til at glemme, hvem der gjorde det muligt at have en bankkonto. Det er, set fra Guds perspektiv, at gøre krav på noget, som aldrig har været vores.
ddVi er i stedet udset og kaldet til at være forvaltere. Forvaltere af Guds gaver. Gaver som skal komme både os og vores næste til gavn.

Et anderledes ”take”

Jesu giver os et lidt anderledes syn på tingene med sin lignelse om den uærlige godsforvalter (Luk 16,1-8). Kort fortalt, så fortæller Jesus en lignelse om en godsforvalter, der ikke har forvaltet godset ordentlig (han har ødslet det bort). Da godsforvalteren indser, at han er ved at miste jobbet ved han ikke, hvordan han stadig skal forblive vellidt hos folk. Med andre ord, han er bange for at miste anseelse, når jobbet er væk. For at undgå nedturen begynder han at nedskrive hans skyldneres gæld. I virkeligheden ødsler han bare godsejerens gods endnu mere bort, men nu bruger godsforvalteren godset til at få venner (underforstået, at når han mister jobbet, vil de huske, at han hjalp dem).
ddTil alles overraskelse bliver godsforvalteren rost for sin opførsel af godsejeren, som kalder hans handlen ”klog.” Hvordan det?
ddGodsejeren roser forvalteren – ikke fordi han har bedraget ham – men fordi han ser fornuften i at bruge pengene til at få venner på. Jesus perspektiverer lignelsen sådan: ”Skaf jer venner ved hjælp af den uærlige mammon, for at de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger.” (16,9).
ddPå en måde prøver Jesus at fortælle disciplene (og os), at de skal være mere ødsle med deres penge. Forstået på den måde, at de skal bruge deres penge, ikke bare til at give almisser til de fattige, men med gavmildhed og gæstfrihed bruge deres ejendele til at få venner, som ikke har del i det evige liv endnu.
ddHer er det så sjovt, at Jesus bruger, hvad der i dag svarer til en almindelig ikke-kristen dansker, som type på, hvordan man klogt kan bruge sine penge. Med andre ord: Vi kan også lære af vores ikke-kristne venner.
ddMen spørgsmålet og udfordringen er: Hvor gavmild og gæstfri er vi med vores penge og bringer vores penge (vores gods) mennesker til Jesus?

NB. Hvis du/I er interesseret i at undersøge mere om, hvad givertjeneste er og hvad Gud mener om penge, så kan du finde et studiehæfte i kirken med overskriften “Bryd et tabu – snak om penge” (eller downloade hæftet selv med linket herunder).

Givertjeneste-version2018