• Kontakt os

Uden frivillige gik det ikke

Dagene er for alvor blevet kortere, når det gælder de lyse timer, og frosten slikker i øjeblikket vores breddegrader. Byens torv og gågade er oplyst af tusindvis små funklende sparerpærer, og det store juletræ ved rådhuset fortæller, at kommunalvalgets debatstemning er blevet erstattet af den mere tilforladelige julestemning.

Det bliver nok også jul i år. Mon ikke? – også selvom adventstiden også denne gang nærmest er sprunget over som forberedelse til julefesten!

Året der er gået

Endnu et kalenderår er snart passeret for Aarhus Bykirke, og til kirkens årsmøde d. 11. november blev vi mindet om, at kirken nu har rundet en alder af 8 år. Aarhus Bykirke er ikke længere ny i by- og kirkebilledet og automatisk spændende.

Vi kan, trods vores alder, alligevel mindes mange gode og spændende aktiviteter gennem det sidste år. Blot for at nævne nogle: Fællesskabet på Hjallerup Bibelcamping, årsmøde-weekend, friluftsgudstjeneste i Botanisk Have, ledersamlinger, PREP-kursus, Menighedslejr på Rudehøj Efterskole, politisk debataften, adskillige kirkefrokoster og café-eftermiddage, udrustningsaftener, børneklub, børnekirke/juniorkirke, medlemskurser, menighedsrådsmøder, gudstjenester, Bybasserne, Alpha-kursus, Udforsk Livet, Kend-din-kirke, hjælp på ”Det Blå Sted”, Elsk Aarhus, klyngefællesskaber, AaBK-undersøgelsen og meget meget mere.

Og i staben er der kommet nye til, mens vi har takket andre for deres tid. Vi har bestemt ikke oplevet et stillestående år – der er hele tiden mange ting at gribe til, så det kan være vigtigt at minde sig selv og hinanden om, at det primære formål ikke er at have for travlt.

Tak til alle frivillige

Intet af det kunne have ladet sig gøre uden det initiativ og engagement, som Aarhus Bykirke-familien lægger for dagen. Der er mange medlemmer, som udviser ejerskab ved at tage en lederopgave. Stor tak for det! Mange hjælper til i det daglige på ugentlig eller månedlig basis. Stor tak for det! Noget sker synligt for mange, andet sker nærmest usynligt, men uanset har det stor betydning og virker en afgørende forskel. TAK!

At vi alle er medarbejdere på hinandens glæde ved det commitment, vi hver især viser, må vi godt glæde os over.

Bøn for næste år

Den store AaBK-undersøgelse fra foråret viste, at det med fællesskab er noget, vi kan blive bedre til. Et er at give en hånd med; det skaber også fællesskab. Noget andet er at vise aktivt interesse for sin åndelige bror eller søster, også selvom forbindelsen synes lille.

Vi kan komme op med mange (måske gode?) undskyldninger og bortforklaringer. Uanset så begynder det ofte ved det lille spørgsmål, som du kan stille: ”Hej, hvad hedder du? Hvad laver du, når du ikke kommer i kirken? osv.” Det handler i bund og grund om, hvilket kultur vi arbejder på at have i kirken, og hvordan vi hver især er medansvarlige for, at den kultur vinder frem – også tydeligere i det nye år.

Lad os bare udviske de forskelle, som vi så nemt stiller op mellem ledere og frivillige, mellem aktive og inaktive medlemmer, mellem børnefamilier og singler, mellem unge og gamle – og i stedet husker på, at vi alle er lemmer på den samme krop. Ingen er mere vigtig end andre, og hver især udfylder vi en funktion og en plads. Derfor har vi også sat fokus på dette i nogle af de fire indsatsområder ud fra kirkens vision: ”Sammen på vej i livet med udsigt til Himlen”!

Jeg vil ønske jer alle en velsignet adventstid. Må den være en hjælp til at blive fokuseret på, hvad vi får givet i troen på Jesus Kristus – og derfor fejre en glædelig julefest, fordi vi er grebet af Ham! Han er Guds Søn, som er født til verden for vor frelses skyld!

Kærlig hilsen
Olsen