• Kontakt os

Formål

Aarhus Bykirke arbejder for at kalde til personlig tro og efterfølgelse af Jesus Kristus og til ansvarligt medlemskab af kirken (jf. vedtægternes § 3).

Vision

I Aarhus Bykirke er vi sammen om at finde vores vej i livet med Jesus, som vi møder ham i Bibelen. Vi ønsker at være et levende og inkluderende fællesskab af autentiske og kærlige mennesker. Midt i vores utilstrækkelighed er vi kaldede til frimodigt at leve og virke til fornyelse af Aarhus og derigennem Danmark. Vi ønsker, at dette må ske ved Helligåndens hjælp bl.a. gennem forkyndelse af det frisættende evangelium, ved at fortælle andre i vores hverdag om Jesus og hjælpe samfundets udsatte og derved give mennesker nyt liv og udsigt til Himlen.

Læs mere om visionen her.

Download studiemateriale om visionen her.

Indsatsområder

Menighedsfællesskab

Vi vil skabe et inkluderende og omfavnende menighedsfællesskab med en sund frivillighedskultur, ansvar for hinanden og trofasthed.

Giv det videre

Vi vil frimodigt dele troen på Jesus med andre gennem ord og handling og være et inviterende fællesskab.

Medvandring

Vi vil styrke medvandring i menigheden, så alle har nogen af følges med.

Børn i alle aldre og familier

Vi vil være en kirke med relevante fællesskaber og initiativer for forældre og børn i alle aldre for sammen at vokse i menneskelig og åndelig modenhed.

Værdier

Slappe af

  • Vi står i et nådebaseret forhold til Gud, vor himmelske Far, hvor vi ikke skal præstere for at høre til.
  • Hos Gud kan vi hvile gennem stilhed, bøn og tilbedelse – og blot tage imod fra ham.
  • Vi understøtter en kultur, hvor vi kan ånde sundt i tjenesten for Kristus med glæde og i lydighed.

Holde fast

  • Vi holder fast ved løftet om, at vi er Guds elskede børn ved dåb og tro alene.
  • Som menighed er vi grebet af Gud og har omsorg for hinanden, så vi bevares i en sund tro på Jesus Kristus.
  • Vi ser hinanden som brugbare mangfoldige ressourcer for Helligånden – og ved tjeneste og engagement fastholder vi fælles fokus på Gud og tager aktivt del i kirkens liv.

Elske

  • Kærligheden fra Gud afspejler sig ved, at vi elsker hinanden og ser menigheden som familie.
  • Som fællesskab elsker vi både i ord og handling, så alle oplever at høre hjemme i kirken – og er stolte af at høre til.
  • Efter Jesu forbillede deler vi Guds kærlighed med mennesker omkring os, så vi som kirke gør en forskel i menneskers liv.