• Kontakt os

  [contact-field label='Navn' type='name' required='1'/][contact-field label='E-mail' type='email' required='1'/][contact-field label='Kommentar' type='textarea' required='1'/][/contact-form

Formål

Aarhus Bykirke arbejder for at kalde til personlig tro og efterfølgelse af Jesus Kristus og til ansvarligt medlemskab af kirken (jf. vedtægternes § 3).

Vision

Visionen for Aarhus Bykirke tager sit udgangspunkt i formålet og vores menigheds virkelighed. Visionen udtrykker vores foretrukne fremtid som kirke i Aarhus.

 

Liv folder sig ud med Gud

 • Velsignet er den som stoler på Gud og søger tilflugt hos Ham. Det menneske eksisterer i hans nærhed og forvandles og modnes ved hans kraft. Det menneske vandrer i håbet og bliver til gavn og glæde for andre.

Liv folder sig ud i Aarhus

 • I fællesskab vil vi bruge tid og ressourcer i vores by og lade kærlighed præge vores relationer og aktiviteter.

Værdier

Slappe af

 • Vi står i et nådebaseret forhold til Gud, vor himmelske Far, hvor vi ikke skal præstere for at høre til.
 • Hos Gud kan vi hvile gennem stilhed, bøn og tilbedelse – og blot tage imod fra ham.
 • Vi understøtter en kultur, hvor vi kan ånde sundt i tjenesten for Kristus med glæde og i lydighed.

Holde fast

 • Vi holder fast ved løftet om, at vi er Guds elskede børn ved dåb og tro alene.
 • Som menighed er vi grebet af Gud og har omsorg for hinanden, så vi bevares i en sund tro på Jesus Kristus.
 • Vi ser hinanden som brugbare mangfoldige ressourcer for Helligånden – og ved tjeneste og engagement fastholder vi fælles fokus på Gud og tager aktivt del i kirkens liv.

Elske

 • Kærligheden fra Gud afspejler sig ved, at vi elsker hinanden og ser menigheden som familie.
 • Som fællesskab elsker vi både i ord og handling, så alle oplever at høre hjemme i kirken – og er stolte af at høre til.
 • Efter Jesu forbillede deler vi Guds kærlighed med mennesker omkring os, så vi som kirke gør en forskel i menneskers liv.

Indsatsområder

Kristus for alle

 • Aarhus Bykirke ønsker at kalde alle til en levende relation til Jesus Kristus. Vi vil fremelske at leve med en åben Bibel og gavmildt dele ud af det frisættende evangelium om ham.

Kærlighed til alle

 • Aarhus Bykirke ønsker – ved Helligåndens hjælp – at vise Guds kærlighed til alle, særligt de udsatte i vores lokalområder, i ord og handling.

Fællesskab for alle

 • Aarhus Bykirke ønsker at skabe et netværk af inkluderende og forpligtende fællesskaber, hvor mennesker i alle aldre føler sig set og hører hjemme – især fremme gode og relevante tilbud for børn og unge.