• Kontakt os

Udsendelse

I Aarhus Bykirke ønsker vi at støtte mission både nationalt og internationalt. Vi ønsker at være en levende me­nig­hed i Aarhus, som bringer evangeliet videre til andre. Det glæder os, når det sker i hverdagens mange muligheder i mødet med andre, og når nogen hører kaldet til en fast tjeneste i kortere eller længere tid indenfor og udenfor landets grænser.

Vi ønsker at udsende personer fra vores kirke (fortrinsvis medlemmer af Aarhus Bykirke) – og at støtte de udsendte i missionstjeneste på bedst mulig vis. Det kan ske på mange måder, og derfor ønsker vi at afstemme gensidige forventninger, så en udsendelse fra Aarhus Bykirke må blive til hjælp, berigelse, støtte, medleven og opmuntring.

Vi tilbyder

  • Udsendelse i forbindelse med en gudstjeneste
  • Halvårlig samtale over tlf./skype og ellers mulighed for sjælesorg undervejs med en af kirkens præster.
  • Fast del af kirkens forbøn og opfordring til bedegrupper + bedesms om at bede for pågældende person(er).
  • Mulighed for økonomisk støtte (eller til organisation tilknyttet de udsendte) ved indsamling ved en gudstjeneste. Hvis indsamling støtter en persons selvfinansiering af udsendelse, kræver det en særskilt aftale med valgmenighedspræsten. Anmodning om yderligere støtte fra kirken sker efter aftale med menighedsrådet.

Vi forventer

  • Information og hilsen fra den/de udsendte cirka hvert kvartal
  • At man selv finder en fast kontaktperson i menigheden, som kan være et aktivt ’bindeled’

Kontakt

Du/I er meget velkomne til at kontakte kirkens menighedsråd på formand@aarhusbykirke.dk for at høre nærmere.