• Kontakt os

Medlemskab

Enhver, som er døbt, og som kan tilslutte sig menighedens grundlag og formål, som beskrevet i vedtægterne, er velkommen som medlem af Aarhus Bykirke. Det er ikke en forudsætning for medlemskab, at man i forvejen er medlem af Folkekirken eller tilhører en bestemt kirkelig forening.

Medlem bliver man ved at:

* deltage i et medlemskursus

* udfylde indmeldelsesblanketten og sende det fysiske dokument til kirken, alternativt aflevere det i kirkens sekretariat

Herefter videresender kirken informationer til Folkeregisteret, de kirkelige myndigheder samt SKAT.

Medlemskab kan ophæves ved at:

* henvende sig til den ledende valgmenighedspræst

Unge mellem 15 og 18 år kan optages som medlemmer med forældrenes godkendelse. Børn under 15 år kan optages som medlemmer sammen med deres forældre. Alle aktiviteter i Aarhus Bykirke er åbne for alle personer uanset medlemskab.

Konsekvenser af medlemskab

Som medlem af en valgmenighed udmeldes man af den lokale sognemenighed, hvor man bor. Man mister således stemmeret og valgbarhed til menighedsrådsvalget i bopælssognet, men er fortsat medlem af Den Danske Folkekirke. Derfor har man fortsat ret til kirkelig betjening som andre folkekirkemedlemmer og har desuden altid ret til at få kirken, hvor man bor, stillet til rådighed for kirkelige handlinger ved valgmenighedspræsten. Man har også ret til gravsted på ens lokale kirkegård. Som valgmenighed lægger vi vægt på aktiv deltagelse fra medlemmernes side i menighedens liv og gudstjenester, hvor der er mange opgaver, som må løses i fællesskab uden lønnede medarbejdere. Gennem deltagelse i generalforsamlinger og menighedsmøder kan den enkelte være med til at præge menighedens liv.

Hvad koster det?

* Medlemskab af Aarhus Bykirke koster 300 kr./år.

* Som medlem af Aarhus Bykirke er man fritaget for at betale kirkeskat. Dette skyldes, at Aarhus Bykirke selv afholder alle udgifter (fx løn til præst og leje af lokaler). Der er derfor behov for mange frivillige gaver fra kirkens medlemmer. Læs mere om muligheden for at give en gave her.

Kontakt

Jakob Bjørn Nielsen
Jakob Bjørn Bitsch
Tlf: 22 18 96 09
okonomi@aarhusbykirke.dk