• Kontakt os

Ledende valgmenighedspræst

Hans-Ole Bækgaard (Olsen)

Den helt afgørende drivkraft i min tjeneste er kaldet til at forkynde evangeliet og række budskabet om Jesus Kristus videre til andre. Samtidig kan jeg lide at have med mennesker at gøre, og derfor fylder det en del i min forståelse af at være præst at kunne følge andre et stykke af deres livsvej – såvel menneskeligt som åndeligt. Derudover oplever jeg en spændende udfordring at have med ledelse, organisation og udvikling at gøre, hvor ansatte og frivillige er involveret, og hvor mange bolde er i luften.Derfor var det også med stor glæde at blive kaldet til at være præst ved Aarhus Bykirke fra 1. juni 2011. Jeg har tidligere boet i Aarhus, mens jeg studerede teologi, og følt mig hjemme her. Det var dejligt at have den følelse igen og vide, at jeg nu kan virke i Smilets By.

Som præst for Aarhus Bykirke vil jeg arbejde for, at menigheden er et åbent og imødekommende fællesskab, og hvor der er mangfoldighed i tjenester. Jeg vil gerne, at Aarhus Bykirke er synlig i bybilledet, og jeg ser store muligheder i at være med til at virkeliggøre visionen ”Liv folder sig ud”. Jeg har et stort ønske om – gennem gudstjenester, samtaler, vejledning, undervisning m.v. – at hjælpe den enkelte i menigheden til at finde ind i og leve i et tæt forhold til Gud. For netop ved at kende glæden og friheden i troen på Kristus, er det mit håb, at kærligheden til Gud og andre må kendetegne menighedens pulsslag. Du er altid velkommen til at tage kontakt til mig, hvis du ønsker en samtale, har spørgsmål, vil være i en tjeneste – eller hvad det kan være. (Se under “kontakt os”.)

Jeg er oprindeligt fra Himmerland. Som syvårig fik jeg et kald til at blive præst, og det har fulgt mig lige siden. I løbet af studietiden havde jeg forskellige relevante ansættelser for at få prøvet teologien af i praksis, men jeg holder også af tiden til at studere og skrive. Jeg blev ordineret 10. nov. 2004 i Sct. Pauls Kirke i Aarhus og udsendt som dansk præst og indviet til missionærtjeneste i Israel med bopæl i Jerusalem. Her var jeg i 4½ år frem til sommeren 2009. Derefter havde jeg to år med selvvalgt orlov til studier og bogprojekter samt to vikariater som sognepræst, dels syv måneder ved Sct. Hans Kirke i Odense, dels tre måneder ved Skelgårdskirken på Amager. Derudover har jeg i en lang årrække været kirkeligt aktiv i flere sammenhænge som forkynder og ved tillidsposter. I januar 2011 blev jeg kaldet til at være formand for Indre Mission – og bruger en del fritid på denne spændende tjeneste. Privat er jeg gift med Trine, og vi bor i Viby sammen med vores to kære børn Nanna og Jens.

Teologien er min største hobby og interesse, men fylder ikke alt. Ud over gode kulinariske oplevelser nyder jeg meget at færdes i naturen og sætter pris på samværet i familien og gode venners lag. Jeg holder af at læse bøger, at høre klassisk musik og at se krimier samt historiske dokumentarer. Min store historiske og kulturelle interesse forbinder jeg gerne med rejser til udlandet.

E-mail: olsen@aarhusbykirke.dk
Tlf.: 4157 7473 træffes bedst tirsdag-torsdag