• Kontakt os

Hans-Ole Bækgaard (Olsen)

Den helt afgørende drivkraft i min tjeneste er kaldet til at forkynde evangeliet og række budskabet om Jesus Kristus videre til andre. Samtidig kan jeg lide at have med mennesker at gøre, og derfor fylder det en del i min...
Læs mere →


Daniel Søgaard Lind

Jeg sætter en ære i altid at have tid til det vigtigste. Og for mig er mennesker vigtigere end mine egen ideer om det perfekte resultat. Og forholdet til Gud er altid grundlaget for de mange spændende muligheder i kirken. Det er...
Læs mere →


Lasse Holmgaard Iversen (holder orlov)

Det bedste ved at være kristen, er for mig, at vi får lov til at leve som frie mennesker! En klog mand har sagt, at for en kristen handler det ikke om at udfordres for at blive ”mere kristen”, men i stedet for om at søge mod...
Læs mere →


Emil Børty Nielsen

Til daglig sidder jeg på mit kontor på Menighedsfakultetet og arbejder på en ph.d. Projektet handler om forholdet mellem tro og fornuft og om, hvordan vi som kristne kan og skal forsvare og begrunde vores kristne tro (også kaldet kristen...
Læs mere →


Filip Odgaard Bodilsen

En menighed som Aarhus Bykirke er altid i bevægelse: Mennesker inddrages og involverer sig, netværk tager form og ændrer form, aktiviteter udvikles og afvikles. Min opgave er at understøtte denne konstante bevægelse i menighedens liv, dels...
Læs mere →


Berit Rasmussen

Som nyansat her ved Aarhus Bykirke fra august 2017 har jeg børn og familier som mit primære arbejdsområde. Jeg har arbejdet som hhv. pædagog og ledende pædagog gennem en del år og synes nu, at mit arbejdsliv skal have en ny retning. Jeg er...
Læs mere →


Christian Primdahl Medom

Min opgave er overordnet at hjælpe Olsen med forskellige administrative sager, bistå med teologisk hjælpearbejde og arbejde med forskellige projektområder.
Læs mere →


Sanne Archana Thorup Rasmussen

Som sekretariatsmedarbejder glæder jeg mig til at have en ugentlig dag på kontoret i Bykirken. Jeg har været en del af Aarhus Bykirke siden 2010, hvor jeg har været med i nogle forskellige klynger. Lige nu går min tid på Elsk Aarhus, som...
Læs mere →


Miriam Larsen

Jeg er bønsinspirator i kirken og det betyder simpelthen, at jeg skal inspirere menigheden til bøn. Så jeg er her for jer. Jeg kommer i starten til at beskæftige mig mest med at tilegne mig ny viden, men I vil senere både kunne bruge mig...
Læs mere →


Anders Kynde

Med tjenesten som kommunikationsmedarbejder bidrager jeg til udviklingen af Aarhus Bykirkes interne og eksterne kommunikation. Et af formålene er at formidle de gode historier fra menighedens liv på særligt digitale platforme. Historier...
Læs mere →