• Kontakt os

Nye gudstjenestetider

Kære menighed. Fra den 24. juni og resten af året ændres visse tider for gudstjenester i Aarhus Bykirke, som nu bliver:

  • * Formiddagsgudstjeneste: 10.00-11.30
  • * Eftermiddagsgudstjeneste: 15.30-17.00
  • * Aftengudstjeneste: 1. søndag i måneden kl. 20.00-21.00 med skriftemål kl. 19.40 (undtaget er den 4. nov. ”Allehelgen søndag”, som er en alm. gudstjeneste kl. 19.30-21.00)

Disse ændringer vil også fremgå af kirkens kalender på hjemmesiden. Vi begynder de nye tider fra den 24. juni, da den i forvejen er sat til kl. 10. Denne søndag transmitteres gudstjenesten i radioen P1 fra vores kirke.

Uddybende overvejelser for ændring:
Siden 1. dec. 2013, hvor vi som kirke flyttede adresse til ”Eben Ezer”, har vi ikke ændret i tidspunkterne. Af mange forskellige hensyn forsøgte vi at lægge tidspunkterne sådan, at flest mulige kunne komme til en gudstjeneste i løbet af en søndag (f.eks. hvis man har dagvagt), og ikke mindst at de frivillige, som er på ved begge gudstjenester, kunne få så ’kort’ en dag som muligt. Som lydmand, lovsangsleder, gudstjenestekoordinator m.fl. kan en søndag i kirken let blive fra kl. 9 til 17.30. Det har været et væsentligt argument for mig igennem de sidste 4½ år, at der af hensyn til de frivillige ikke er blevet ændret på tiderne.

I løbet af foråret er der fremkommet et ønske om – og med gode overvejelser – at formiddagens gudstjeneste kunne være tidligere. Det er blevet behandlet i menighedsråd og stab og forelagt de relevante gudstjenesteteams/-teamledere. En samlet vurdering er endt med, at vi nu forsøger en prøveperiode og evaluere sidst på året, om det skal fortsætte eller ej. For det er klart, at nogle frivillige vil opleve en endnu længere søndag i kirken, og det vil vi arbejde på gode løsninger i.

De mange frivillige fortjener en tak for, at vi kan fejre gudstjenester, og at de stiller sig til rådighed i et flot omfang. Dejligt, hvis de kan møde en varm anerkendelse og tak her fra menigheden. Ændringen betyder nok også, at vi kommer til at skulle have flere frivillige i spil i teams omkring gudstjenesten. Så hold dig ikke tilbage med at byde dig til, men skriv til Filip Bodilsen (filip@aarhusbykirke.dk) eller mig (olsen@aarhusbykirke.dk) – eller notér det nederst på flyeren om søndagen, og læg din seddel i kassen ved udgangen af kirkesalen. Så vil vi følge op.

Tak, om du vil være med til at gøre dette kendt i dine relationer i menigheden – i celle, klynge m.v.

Kh Olsen