• Kontakt os

  • Home
  • /nyheder
  • /Valgmenighedspræst står foran jobskifte

Valgmenighedspræst står foran jobskifte

Ved udgangen af januar 2019 takker Hans-Ole Bækgaard (Olsen) af som ledende valgmenighedspræst i Aarhus Bykirke efter 7½ års ansættelse. Årsagen er, at han pr. 1. februar 2019 tiltræder en ny stilling som formand på fuld tid for Indre Mission. Dermed sker der en udvidelse af rammen for den indsats, som Olsen allerede nu yder som formand.

Det har været et stort ønske for Olsen at få arbejdsliv og familieliv til at hænge bedre sammen, og den nye stilling som formand tilgodeser netop dette. Olsen udtrykker selv, at han efter længere, nøje overvejelser har fundet et skifte nødvendigt, men samtidig ser tilbage på en række rigtig gode, spændende år i Aarhus Bykirke med både menighed, menighedsråd og kolleger.

I forbindelse med gudstjenesterne søndag d. 13. januar 2019 vil vi tage afsked med Olsen som ledende valgmenighedspræst – men på samme tid se frem til fællesskabet med ham og familien som en fortsat del af menigheden.

Vi ønsker Olsen tillykke med jobbet og de spændende udfordringer, der følger med. Samtidig skal der lyde en stor tak for et godt og omfattende engagement som præst og et ønske om Guds velsignelse over de fremtidige opgaver. Giv ham et håndtryk og et stort skulderklap med på vejen, og vær med til at sende ham godt videre i arbejdslivet.