• Kontakt os

PREP-kursus

Aarhus Bykirke inviterer til PREP-kursus to lørdage i oktober. PREP er et relationsudviklende parkursus, der giver redskaber til god kommunikation og nye perspektiver på samlivet. Kurset er for par i alle aldre og livsfaser.

PREP står for Prevention and Relationship Enhancement Program eller på dansk Praktiske Redskaber til et Engageret Parforhold. Forskning har vist, at par, der dygtiggør sig i PREP, har større tilfredshed i relationen – og en væsentlig lavere skilmisseprocent. Gennem PREP bliver den enkelte set, hørt og respekteret.

PREP er et dynamisk kursus, som skifter mellem undervisning og øvelser. Der er ingen gruppearbejde på kurset, og man skal ikke dele personlige ting med de andre kursusdeltagere.

Find programmet for kurset her.


Praktisk

Tidspunkt
Lørdag 21. oktober kl. 9.00-17.30
Lørdag 28. oktober kl. 9.00-16.30

Sted
Aarhus Bykirke
Brammersgade 4, Aarhus C

Pris
1.100 kr. pr. par
Prisen inkluderer materialer og forplejning

Undervisere
Karen Lodberg Doktor
Charlotte Møller Laursen

Tilmelding
Senest 9. oktober på kontakt@aarhusbykirke.dk
Oplys navne og kontaktoplysninger.

Kurset har en deltagerbegrænsning på 12 par. Pladserne fordeles efter først-til-mølle-princippet.