• Kontakt os

Frugt og grønt

I foråret begyndte vi i kirkeåret på trinitatistiden – hvor det store emne er discipelskab – hvordan troen kommer til konkret udfoldelse i vores liv. Dette emne fortsætter vi med nu efter ferien og helt frem til november måned.

De …

Giversind i Aarhus Bykirke!

Det betyder, at vi hvert år giver 1/10 af alle indtægter videre til andre. I år 2010 videreformidler vi således ca. 85.000 kr. til andre foreninger og projekter. Vi har permanent besluttet, at vi vil hjælpe udsatte i vores by. …

Søndagsfejring

Og vi gør det hjemme hos mig. Kom glad og gerne! Platform er allerede inviteret, men vi vil gerne være sammen med alle andre, der også opholder sig i Århus.
Lad os begynde med noget brunch-agtigt-noget fra kl. 11, og …