• Kontakt os

Delta

“Vi vil sdeltatøtte, opbygge og udfordre hinanden til autentisk hverdagsvandring som kristen.”

1. Vi ønsker at Delta må have fokus på en evangelisk bibelnær forkyndelse, hvor dette er omdrejningspunktet for at kunne støtte, opbygge
og udfordre hinanden til tro og liv.

2. Kol 1, 28: “Ham forkynder vi, og vi formaner enhver og belærer enhver med al visdom for at føre ethvert menneske frem som fuldkomment i Kristus”.

Vores formål for Delta er at give Gud ære i alt, hvad vi gør, og i alt, hvad vi er. Vi vil kende Jesus Kristus og gøre ham til en del i vores hverdagsliv og hverdagsvandring. Vi ønsker at Delta må være et redskab til, at vi må vandre sammen i hverdagen på vejen til himlen. Aftenerne er bygget op omkring fire elementer; Tjek-in, Tilbedelse, Tilegnelse og Tjeneste. Disse T’er kan blive foldet ud på forskellig vis til hver klyngeaften. Fx vil vi med tilegnelsen gerne arbejde ud fra eksempelvis undervisning fra konkrete tekster fra forskellige steder i Bibelen. Det kan være ved en oplægsholder, som kommer, eller en fra klyngen, som deler tanker og belysninger af det pågældende emne. Eller noget helt andet.

Klyngeledelsen
Trine Ulnits Møller
Jacob Frost
Esther Andersen
Ivan Sønderby

Kontakt:
Ivan Sønderby
ibs.privat@gmail.com
26 81 73 80

Mødested
I private hjem