• Kontakt os

Gudstjeneste

Gudstjenesterne udgør et samlende punkt for menigheden i Aarhus Bykirke. Her er Guds ord, dåben og nadveren i centrum. I fællesskab retter vi blikket mod Jesus som vores Frelser, Herre og Konge. Vi tilbeder og lovsynger ham – og åbner os for, hvad han har at sige og give.
     I gudstjenesten ønsker vi mest af alt at stå i den modtagende position og hvile i troen på, at vi er børn af vores himmelske Far for Jesu Kristi skyld. Med gudstjenesten styrkes, opmuntres og udrustes vi til at tjene hinanden i menigheden og vores medmennesker i hverdagen, forvalte liv og ressourcer til Guds ære og være sendt til andre med budskabet om Jesus.
     Hver gudstjeneste er baseret på et tema ud fra den bibeltekst, der danner baggrund for prædikenen (som regel fra kirkeårets tekstrække). Vi ønsker at skabe en rød tråd i gudstjenesten, hvor dens forskellige dele fremstår skarpt og enkelt. Vi søger en liturgisk genkendelighed, som man kan opleve den i folkekirkens sognemenigheder, ud fra bl.a. kirkens tradition, kirkeåret, salmeskatten m.v., men samtidig i et nutidigt udtryk f.eks. stilistisk, musikalsk og visuelt.

Månedens gudstjenester

Den første søndag i måneden har vi klyngesøndag og aftengudstjeneste. Det er en dag, som vi giver til hinanden i menigheden, og hvor klyngerne og andre grupper i kirken har en oplagt mulighed for at være sammen på en eller anden måde. Denne søndag har ”Elsk Aarhus” ofte et arrangement, som de inviterer til. Vi runder af med en aften- og nadvergudstjeneste, hvor det ofte vil være en gæsteprædikant (eksempelvis en teologistuderende), der prædiker. Forud gudstjenesten inviterer vi til skriftemål, som er for alle.
     De øvrige tre søndage om måneden har vi gudstjenester for- og eftermiddage. Ved formiddagsgudstjenesten er der ”børnekirke” (aldersopdelt) og mulighed for dåb – og to gange pr. halvår vil de være familiegudstjenester. Ved eftermiddagsgudstjenesten er der plads for andre indslag og udtryk – og et par gange pr. halvår vil de være anderledes og mere enkelt opbygget. I løbet af et halvår vil der som regel indgå en prædikenserie over tre eller flere gudstjenester.
     Nogle få måneder om året er der fem søndage, og da vil der være enten en ekstra aftengudstjeneste eller en ”fri-søndag” i kirken, hvor man så kan besøge andre menigheder/kirker i byen. Nogle få måneder vil der også være en gudstjeneste på en hverdagsaften eller andre helligdage. De præcise informationer kan man få ved at se nærmere i kirkens kalender.
     Et par dage før hver søndag/gudstjeneste bringes info på kirkens hjemmeside, Facebook-side/-gruppe, hvor de relevante oplysninger for den pågældende søndag eller kan findes.

Bøn for gudstjenesterne

Forud for- og eftermiddagsgudstjenesterne inviterer vi til ”bøn for gudstjenesten” i kirkens loftrum hhv. kl. 9.30 og 14.30.

Plads til at mødes socialt

Efter formiddagsgudstjenesterne er der kirkekaffe eller kirkefrokost (sidste søndag i måneden). Mød andre og ta’ del i fællesskabet med hinanden i menigheden. Den anden søndag i måneden efter eftermiddagsgudstjenesten er der fælles aftensmad, hvor alle er inviteret.
     Før eftermiddagsgudstjenesterne er der åben café fra kl. 14.00. Her er der en hyggelig mulighed for at lære andre at kende eller få slappet lidt af og ”lande” inden gudstjenesten. Der vil være kaffe, frugt, snacks osv. – eller noget helt overraskende! Kom og hyg inden gudstjenesten – og få det optimale ud af din søndag og lære andre at kende i menigheden.

Lyt til en gudstjeneste

Hvis du vil have en endnu bedre fornemmelse af, hvordan en gudstjeneste i Aarhus Bykirke forløber, kan du klikke her og lytte til en radiotransmitteret gudstjeneste (DR P1, 24. juni 2018).

 

 gudstjeneste 2