• Kontakt os

Et sommerbrev med varm hilsen til hele menigheden

Kære menighed!

Det bliver ikke nogen kort hilsen, men snarere et velment sommerbrev med forskellige ting, som jeg håber, at du vil give dig tid til at læse.

Lad det tørre blive vandet

Det er sol og sommer og dejligt varmt. I skrivende stund er det næsten halvtreds officielle sommerdage i år, vi kan notere os. En rekord i lyset af de sidste mange år, og derfor er alle regndråber virkelig at regne som velsignelse. Det er tørt mange steder med brandfare i naturen, og vand vil gøre gavn. Ikke som skybrud, men i tilpasset mængde, så det kan gøre sin gode virkning.
ddNår Bibelen anbefaler os at få fyldt på af Guds ord, så er det for at kunne stå igennem også de tørre tider i vores liv, særligt åndeligt set. Sommertid og ferietid er mulighed for at stå af hverdagens tempofyldte ræs og bevidst prioritere mere stilhed og tid til fordybelse i Bibelens ord, lytte til forkyndelse og undervise, læse opbyggelig litteratur, til gode åndelige samtaler, til samtaler og bøn med Jesus – og/eller gøre noget af alt dette sammen med andre.
ddDet er ikke tilfældigt, at ”Guds nåde” i Bibelen udtrykkes med billedet af levende vand, og ”Himlens åndelige velsignelser” som regnstrømme, der vander den tørre jord – et billede på et tørt hjerte og træt sind. Ikke som en stormflod eller skybrud, hvor vi koncentrerer en stor mængde på kort tid, som vi alligevel ikke kan kapere, men i en tilpasset strøm, så det kan trænge ind, hvor det skal.
ddGud ønsker ikke en åndelig tør sommer for dig, men at du må blive vandet og fyldt på med ord fra ham, af vished om hans nåde og kærlighed til dig.

Menigheden på Hjallerup

I det lys glæder jeg mig til at være sammen med mange fra menigheden på Hjallerup Bibelcamping og menighedscamp i uge 31. Som det er blevet nævnt tidligere, har vi som kirke i år valgt, at vi ansatte er med hele ugen for at være sammen som menighed. Til at have tid til det åndelige fællesskab i samtaler, opmuntring, bøn, forkyndelse osv. osv. og til at være sammen socialt på de mange måder, som det er muligt i både større fællesskaber og i de mindre fællesskaber – også bare på tomandshånd.
ddBrug os endelig. Hvis du allerede på forhånd ved, at du gerne vil tale med en af os, så grib fat i os, når vi er på pladsen. Er der gode forslag eller ting i menighedens liv, som du gerne vil drøfte, når vi-nu-alligevel-er-sammen-flere-dage, så benyt endelig muligheden. Som stab ser vi frem til at være sammen som menighed på denne måde en hel uge.

Fælles ansvar for hinanden

Det er også mit håb, er en sådan uge sammen som menighed må være den gode mulighed for at øve os i at se hinanden, åbne teltdøre og hjertedøre, tale med nogen vi ikke plejer – ja, øve os en kultur som menighed, hvor vi viser hinanden oprigtig opmærksomhed og udviser ansvar for hinanden.
ddOg så ikke kun lade det blive ved denne ene uge, men tager det med til Aarhus og vores kirke, så det også er vores kultur, når vi er sammen til gudstjeneste, i klynger og celler og ellers mødes i menighedens liv.
ddAt bliver mødt og set handler ikke kun ”om nye” i kirken. Det gør det bestemt også. For det første møde med en menighed har eller kan få stor betydning. Også om man beslutter sig for, at her er min menighed, mit åndelige fællesskab, mine brødre og søstre. Det handler heller ikke alene om ”nye i troen”. Det gør det bestemt også. For det har betydning, om de mange flotte ord om kærlighed også bliver levet og omsat i praksis. For at blive mødt og set har også ”gamle” (her ikke tænkt nødvendigvis på alder, men at have været en del af kirken i længere tid) brug for. Det betyder noget at blive lagt mærke til og ikke at blive regnet som selvfølgelig eller opleve sig glemt.
ddVi har et fælles ansvar for hinanden, og det må vi fortsat øve os i at praktisere i kærlighed.

Kirkens økonomi

Siden det ekstraordinære årsmøde sidst i maj har menighedsråd og stab arbejdet videre med flere ideer, konkrete tiltag og overvejet muligheder. Det gælder både indtægter og udgifter, så vi kan komme til at balancere bedre i vores regnskab for i år og budget for de kommende.
ddJeg oplever ikke krise, men en god og nødvendig – og sund – besindelse på, hvordan vi får økonomi og muligheder til at hænge godt sammen. Og jeg ser positivt på det og har tiltro til, at vi kommer godt videre.
ddMest af alt har jeg et håb om, at vi som menighed ser det fælles ansvar omkring det økonomiske, og at det ikke ”bare” er menighedsrådets eller stabens opgave og ansvar. Det er alle medlemmers ansvar på forskellig vis.
ddIsær har jeg et område, hvor jeg håber, at nogen (4-5 personer) melder sig på banen – dvs. kontakter mig! ☺. Det vil være fantastisk med et event-team, som vil sætte tid af i de næste to år til at være ansvarlige og tovholder for fx cykelsponsorløb, en auktion, en giverfest eller noget helt andet, som kan være med til at samle midler ind, hvor også andre end menighedens medlemmer kan bidrage. En nærmere beskrivelsen for dette team vil jeg udforme efter sommerperioden, men helst gerne sammen med nogen, som ser muligheder, så man kommer til at brænde for netop det, der giver motivation.
ddFor nogle uger siden tog vi hul på at kontakte mulige sponsorer til kirken (jf. http://aarhusbykirke.dk/sponsor/). Vi håber, at det kan komme til at fungere på en ordentlig måde for både menighed og sponsorer. I første omgang har vi kontaktet nogle i menigheden eller med en relation i Aarhus-området, men der kunne jo også være andre: Det kunne være en forældre, som har en virksomhed (fx håndværker), hvor man både ser muligheden for at støtte sine børns menigheden, og hvor det kan være med til at gøre virksomheden kendt i Aarhus-miiljø.
ddMåske du skulle bringe det i spil for nogen, du kender?

En uvurderlig indsats

Jeg vil slutte med en stor tak til jer – og det er mange i menigheden – som virker med på lejre, stævner, bibelcamping m.v. rundt om i landet i disse sommeruger. Der udøves et stort frivilligt arbejde såvel praktisk som i forkyndelse, i forberedelse og under afholdelse. TAK! Det er ferietilbud, som har en uvurderlig betydning rigtig mange i mange forskellige aldre. Og ofte er der også den side ved det, at det giver meget tilbage til os, som står midt i det. Må Gud velsigne!

Jeg vil ønske jer alle en rigtig god sommertid og ferie – og husk også at få fyldt åndeligt på!

Bedste hilsner, Olsen