• Kontakt os

Din stemme skal kunne høres

Busreklamer, radio og andre medier vidner så småt om det forestående kommunalvalg den 21. november. Skal du stemme? – og på hvad og hvem? Hvad vil mit kryds betyde? Det er spørgsmål, som du skal tage stilling til i den kommende valgkamp.

”First World Problems”

Er der reelt overhovedet noget på spil? Vender vi blikket mod Norge, har der lige været valg (godt nok til Stortinget, som svarer til vores Folketing). Det tangerer til at gå over i historien, som et af de mere kedelige af slagsen, fordi Norge som land har meget lidt at slås med økonomisk på grund af den store oliefond. Dog begynder fremtiden om 50 år uden denne indtægt at melde sig – også som emne centralt i valgkampen.
dd Men er der noget på spil i Aarhus? Er det bare endnu et uinteressant valg, som jeg kan forholde mig ligegyldig til?

Kommunalvalg 2017

Der er altid noget på spil! Her vil jeg ikke henlede opmærksomheden på nogle konkrete sager, eller hvem man skal stemme på. Jeg vil dog gerne pege på, dels at alle med stemmeret bør gøre brug af det som en borgerpligt, dels overveje hvilket menneskesyn man giver mandat ved sin stemme på et parti eller en person. Alene af den grund er kommunalvalget vigtigt – og dermed din stemme!
dd Derfor har vi i kirken også valgt at indbyde en række politikere til debat den 30. oktober forud for valgdagen. Vi vil give menigheden – og andre – mulighed for at drøfte kommunalpolitik med repræsentanter fra fem forskellige partier. Vi vil særligt sætte fokus på emner som 1) religionsfrihed både principielt og i praksis, og hvordan det forvaltes i kommunen under stigende religionsfrygt, 2) det gode samarbejde mellem kirke og skole fremover, 3) børn og familier samt ældre, 4) socialt udsatte og handikappedes forhold i byen … Mange emner kunne tages op!

Ansvar som kirke

Som kirke i Aarhus ønsker vi også at bære det ansvar, som er vores i den sammenhæng. Vi skal ikke bare være kirke for os selv, men for hele byen. Det er vi allerede gennem nogle af vores forskellige initiativer, som henvender sig til den enkelte århusianer (legestue, børneklub, Det Blå Sted, Elsk Aarhus, gudstjenester m.v.).
dd Men at engagere sig i valgkampen vil også være at udvise et ansvar. Ligeledes vil vi gennem for eksempel læserbreve kunne tale forskellige vigtige sager i Aarhus.
dd Måske du skal overveje at skrive ét? Uanset, så håber jeg, vi ses den 30. oktober kl. 19 til valgaften.

Profeten Jeremias skriver: ”Stræb efter lykke og fremgang for den by, jeg førte jer bort til, og bed til Herren for den; går det den godt, går det også jer godt” (Jer 29,7).

God valgkamp!
Olsen