• Kontakt os

  • Home
  • /Begravelse og bisættelse

Begravelse og bisættelse

Hvis et medlem af Aarhus Bykirke skal begraves/bisættes, tager de pårørende eller bedemanden kontakt til den af kirkens præster, man ønsker, der skal forestå begravelsen/bisættelsen for at aftale tid, og sted for begravelsen/bisættelsen. Endvidere aftales der med de efterladte et tidspunkt for en samtale forud for den kirkelige handling.

Valgmenighedsmedlemmer har ret til at blive begravet fra kirken og på kirkegården i det sogn, hvor de bor – eller på de store kirkegårde i byen (Nordre og Vestre Kirkegårde); der er dog en mindre egenbetaling ifm. gravsted.

——————————
Har du yderligere spørgsmål vedrørende de kirkelige handlinger, er du velkommen til at kontakte valgmenighedspræsten (olsen@aarhusbykirke.dk).