• Kontakt os

  • Home
  • /Begravelse og bisættelse

Begravelse og bisættelse

Ved dødsfald kontaktes en af menighedens præster af de pårørende for at aftale tidspunkt for begravelsen/bisættelsen samt tidspunkt for samtale med de efterladte forud for den kirkelige handling.

Vi anbefaler, at der tages kontakt til et bedemandsfirma til håndtering af de mange praktiske gøremål i forbindelse med et dødsfald.

Valgmenighedsmedlemmer har ret til at blive begravet fra kirken og på kirkegården i det sogn, hvor de bor – eller på de store kirkegårde i byen (Nordre og Vestre Kirkegårde). Ønsker man, at man begravelsen/bisættelsen skal foregå ved en anden kirke end ens sognebopælskirke, kan det muligvis ske, hvis der er en tilknytning og stedets sognepræst giver tilladelse. Den kirkelige handling kan af praktiske årsager ikke foregå i Aarhus Bykirkes kirkesal i Brammersgade.

Vær opmærksom på, at der for valgmenighedsmedlemmer er en merpris for køb og kastning af gravplads. Merprisen kan variere fra sogn til sogn og er også afhængig af begravelsesformen, mens der på en kommunal kirkegård ikke er prisforskel i forhold til medlemmer af en sognekirke. For medlemmer af Aarhus Bykirke vil merprisen blive dækket af kirkens kasse, så man som medlem ikke oplever en større udgift. Man kan dog i forsikringssammenhæng tage højde for de øgede udgifter til begravelse og få dækket merudgiften ad denne vej.


Har du yderligere spørgsmål vedrørende de kirkelige handlinger, er du velkommen til at kontakte valgmenighedspræsten (olsen@aarhusbykirke.dk).