• Kontakt os

Bær med

Aarhus Bykirke er båret af et stort frivilligt engagement, og det er vigtigt for os, at der er plads til, at alle kan bære med. At have en frivillig tjeneste i kirken er mere end blot at løse praktiske opgaver. Det er også at stå i tjeneste for Gud, at være i relation til andre i menigheden og at blive formet som kristen.

I dette forår har vi indkredset fem områder, som vi særligt inviterer til, at man involverer sig i. De fem områder er:


Medvandring (stå til rådighed som medvandrer)

Klynger/celler (huddleleder, planlægning af ledersamlinger/KOMPAS m.v.)

Børn (børne-/juniorkirke, Karavanen, legestue, børneklub m.v.)

Mad (kirkefrokost, forplejning til arrangementer, aftensmad til Alpha eller Karavanen m.v.)

Huset (rengøring, håndværkeropgaver, opstilling til arrangementer m.v.)


Hvis du gerne vil spørges til et eller flere af disse områder, så klik her og udfyld formularen. Så vil du blive kontaktet inden længe.